OKULUMUZ ve TARİHÇESİ

Okulumuz Uydu 'dan Böyle Görünüyor

 

 

 


Okulumuz Yakın Plan Resimleri

Büyük Bahçe, Tören Alanı     Eski Bina     Yeni Bina, Eski hali (boyanmadan önce)     Yeni Bina, Şimdiki Hali (boyandıktan sonra)

TARİHÇESİ  :

Bugün Üsküdar Burhan Felek Lisesi adını taşıyan okulumuz, 1887 yılında Üsküdar idadisi adıyla öğretime açılmış, daha sonra Sultani 'ye çevrilmiştir. 1913 yılında, Balkan savaşı sonraları okul binasının hastahane olarak kullanılması üzerine, savaş sonuna kadar öğretime Paşalimanı 'nda bir yalıda devam edilmiştir. 1918 mütareke döneminde okul, yörede üslenen işgal kuvvetleri tarafından çıkartılan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Yangın sonrası öğretime, şimdiki İlköğretim Müdürlüğünün bulunduğu binada devam edilmiş ancak, bina yeterli olmadığından Sultani 'nin ilk kısmı kaldırılmıştır. Yöre halkının yardımlarıyla daha sonraları okul binasının yanındaki "Fıstıklı mektebi" satın alınarak ilk kısım tekrar açılmıştır. 1924 Cumhuriyet döneminde Ortaokula çevrilen okulumuz, Üsküdar Orta Mektebi olarak öğretime açılmıştır. 1925 yılında okulun idealist müdürü 'Emin bey' ve 'öğretim üyelerinin' bir yıl ücretsiz olarak görev yapma fedakarlıkları sonucu Lise Sınıfları açılmış ve Üsküdar Erkek Lisesi olmuştur. 1929 yılında ortaokul öğrenci sayısının artması üzerine yer yetersizliğinden Lise, tekrar ortaokula dönüştürülmüştür. 1930 yılında, yanan binanın yerine yapılan yeni binaya yerleşen okula, 1931 yılında kız öğrencilerinde kayıtları başlamış ve okul Karma Ortaokulu adını almıştır. 1935-1936 Köprülü Konak 'ta yalnız kız öğrenciler için ikinci ortaokulun açılması üzerine, erkek öğrencilerle öğretime devam edilmiştir. 1938-1939 öğretim yılında ikinci ortaokul kaldırılmış ve okulumuz tekrar karma ortaokul olarak uzun yıllar ülkeye değerli kişiler yetiştiren kültür merkezi olmuştur. 1968-1969 öğretim yılından itibaren ortaokula dayalı, Üsküdar Akşam Ticaret Lisesi öğretime açılmıştır. 1983 yılında okulun adı; eski mezunlarımızdan, uzun yıllar 'İstanbul Gazeteciler Cemiyeti' ne başkanlık yapmış, basın tarihinde bir yeri olan gazeteci-yazar Burhan Felek Lisesi olmuştur.
 

OKULUMUZ  :

 

Üsküdar Burhan Felek Lisesi;
Genel Lise ve Yabancı dil ağırlıklı Lise olarak iki grupta eğitim vermektedir.
Toplam 976 öğrenci (354 Kız - 616 Erkek), 26 derslik 'te 55 Öğretmen desteğiyle eğitim almaktadır.
 
Okulumuzda;
1 Kütüphane,
1 Fizik Laboratuvarı,
1 Kimya Laboratuvarı,
1 Biyoloji Laboratuvarı,
1 Gösteri odası (Tepegöz, Slayt, TV ve video cihazları)
1 Müzik odası,
Beden eğitimi ve Spor odaları,
2 Kantin,
3 Servis aracı, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
 
Okul Etkinliklerimiz;
Sorumlu Eğitmenlerimiz gözetiminde,
Tiyatro kolu,
Gitar ve Koro Grubu,
Şiir Klubü,
Halk Oyunları Ekipleri (Zonguldak yöresi/Kız Ekibi ve Sivas yöresi/Erkek Ekibi) öğrencilerimiz tarafından icra edilmektedir.
 
Okulumuz İdari Kadrosu;
1 Müdür,
2 müdür yardımcısı,
1 Rehberlik Uzmanı,
1 Memur,
3 Yardımcı Hizmetli ile,
okulumuzun açık ve kapalı alanlarının, Öğretenler ve Öğrenenlerin tüm idari işlemlerini başarıyla yerine getirmektedir.